Pakalpojumu kvalitāte

TRIATEL nodrošina pakalpojumu pieejamību vismaz 95 % no mēneša laika TRIATEL elektronisko sakaru tīkla darbības robežās (pārklājuma zonā), izņemot Tīkla darbības pārtraukumu periodos (tīkla profilakses, tīkla bojājumu un avāriju gadījumos, plānotās tehniskās apkopes gadījumos, kā arī Nepārvaramas varas gadījumos un Tīkla pārslodzes gadījumā, kas radušies valstī noteikto svētku un masu pasākumu rezultātā).

 

TRIATEL negarantē balss telefonijas pakalpojumu kvalitāti mobilajā telefonu tīklā un mobilā interneta (datu pārraides) pakalpojumu kvalitāti un pieejamību katrā atsevišķā punktā. Šajā punktā minēto pakalpojumu kvalitāte un pieejamība ir atkarīga no Abonenta atrašanās vietas, pilsētas apbūves blīvuma un apvidus reljefa. Atkarībā no radiosignāla izplatīšanās īpatnībām pilsētas apbūves apstākļos minēto zonu robežās (t.sk. radiosignāla drošas uztveršanas zonās, saskaņā ar Tīkla pārklājuma zonas karti), atkarībā no apvidus reljefa un Abonenta atrašanās vietas (it īpaši ēkās, pagrabos un citās celtnēs) balss telefonijas pakalpojumu kvalitāte mobilajā telefonu tīklā var pasliktināties un pat pārtrūkt, savukārt mobilā interneta (datu pārraides) ātrums var palielināties/palēnināties.

 

Minimālā garantēta pakalpojumu kvalitāte ir šāda:

 

Balss telefonijas pakalpojumiem fiksētajā telefonu tīklā:

 

-  minimālā runas pārraides kvalitātes vērtība, kas noteikta izmantojot piecu ballu novērtēšanas sistēmu saskaņā ar Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības (ITU) rekomendāciju ITU-T P.862 ir 3,8;

 

-  bojājumu novēršanas laiks TRIATEL fiksētajā telefonu tīklā ir 72 (septiņdesmit divi) stundas darba dienās no plkst.9:00 līdz 18:00 no attiecīgā bojājuma pieteikšanas brīža;

 

-  maksimāli pieļaujamais pakešu zudums (packet loss) no TRIATEL pieslēguma līdz Abonenta pieslēguma galiekārtai nav lielāks par 3 %.

 

Balss telefonijas pakalpojumiem mobilajā telefonu tīklā:

 

-  minimālā runas pārraides kvalitātes vērtība, izmantojot piecu ballu novērtēšanas sistēmu saskaņā ar Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības (ITU) rekomendāciju ITU-T P.862 ir 3;

 

-  maksimālais īsziņas piegādes laiks TRIATEL mobilajā telefonu tīklā līdz TRIATEL SMS centram ir 30 sekundes no attiecīgās īsziņas nosūtīšanas brīža;

 

-  maksimāli pieļaujamais pakešu zudums (packet loss) no TRIATEL pieslēguma līdz Abonenta pieslēguma galiekārtai nav lielāks par 3 %.

 

Publiskā mobilā interneta piekļuves (datu pārraides) pakalpojumiem:

 

-  garantētais pieslēguma ātrums posmā no galalietotāja pieslēguma punkta līdz Latvijas interneta apmaiņas punktam ir 256 kilobiti sekundē datu lejupielādei un 256 kilobiti sekundē datu augšupielādei;

 

-  bojājumu novēršanas laiks ir 72 (septiņdesmit divi) stundas darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00 no attiecīgā bojājuma pieteikšanas brīža;

 

-  TRIATEL nodrošina šajos noteikumos norādīto publiskā mobilā interneta piekļuves (datu pārraides) pakalpojumu kvalitāti, ja minēto pakalpojumu izmantošanas vietā Galiekārtas ienākošā signāla līmenis ir ne mazāks par -90dB un DRC līmenis - ne mazāks par 307,2 Kbps.