Lietošanas noteikumi

 

No 2016. gada 1. janvāra stājas spēkā AS „Telekom Baltija” publiskā elektronisko sakaru tīkla vispārējie lietošanas noteikumi jaunā redakcijā.

Elektronisko sakaru likuma 23. panta trešā daļa paredz, ka abonentam ir tiesības izbeigt elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu bez līgumsoda piemērošanas, ja abonents saņēmis elektronisko sakaru komersanta paziņojumu par līguma nosacījumu grozījumiem, bet tiem nepiekrīt.