2018.01.29

Cien./God. klient!

 

Paziņojam, ka no 2017. gada 1. oktobra TRIATEL pārtrauc mobilā interneta piekļuves pakalpojumu sniegšanu abonentiem ar tarifu plāniem „ZERO dati”, „ZERO laiks”, „ZERO dati Special” un izbeidz elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu darbību.
No 2017. gada 1. oktobra stāsies spēkā TRIATEL mobilā interneta piekļuves pakalpojuma tarifu plānu izmaiņas.
Ar š.g. 1. oktobri TRIATEL saviem mobilā interneta piekļuves pakalpojuma abonentiem piedāvās tikai divus mobilā interneta piekļuves pakalpojuma tarifu plānus, bez datu apjoma ierobežojuma: Standarta Pluss un Bezlimita Pluss. Katram TRIATEL mobilā interneta piekļuves pakalpojuma abonentam jaunais tarifu plāns automātiski tiks pieslēgts ar š.g. 1. oktobri.    
Aicinām iepazīties ar izmaiņām un Jūsu tarifu plānu no 2017.gada 1.oktobra sadaļā „kalkulators”.
Ja Jūs nepiekrītat augstāk norādītajām tarifu plāna izmaiņām, viena mēneša laikā iespējams izbeigt elektronisko sakaru pakalpojumu līguma darbību bez līgumsoda, pilnā apmērā nokārtojot iekārtas līgumsaistības, ja tādas ir, iesniedzot TRIATEL rakstveida paziņojumu.

 

Tāpat informējam, ka no 2017.gada 1. novembra papildpakalpojuma „Fiksētā IP adrese” abonēšanas maksa mēnesī būs 14,52 EUR (ar PVN).


Jūsu TRIATEL

01.09.2017.